RealBasic

Zijn er RealBasic wizards op dit forum aanwezig ?

Ik heb een vraag over hoe de inhoud van een ListBox te “Loaden” en te “Saven”

De makkelijkste manier is een loop te maken door de listbox heen, en door middel van 'cell' te gebruiken

[code:1:54b6f99188]dim t as textoutputStream
dim f as FolderItem
dim i as integer

f=PreferencesFolder.Child("nl.jouwvoorkeuren")

if f <> nil then
f.MacType="pref"

t = f.CreateTextFile

for i = 0 to listbox.listcount - 1
    t.writeline listbox.cell&#40;i,0&#41;
next

end if[/code:1:54b6f99188]

Iets in deze richting…

dim t as textoutputStream dim f as FolderItem dim i as integer

f=PreferencesFolder.Child(“nl.jouwvoorkeuren”)

if f <> nil then
f.MacType=“pref”

 t = f.CreateTextFile 

 for i = 0 to listbox.listcount - 1 
     t.writeline listbox.cell(i,0) 
 next 

end if

Ik ga hier ff mee verder.

Adriaan thkx voor de tip :slight_smile:

weten mensen iets af van eem memory leak in RB5? als je dan een app compiled en dat gebruikt gaat ineens system memory van 37 mb naar 54 mb! (terwijl het programma ook al zijn nodige mb's pakt..)

enig idee wat dit kan zijn???

(dit geld voor draaien op OS9, OSX onbekend)

Ik gebruik nog steeds RB versie 4.5.3 en dan alleen onder OS X. Het is wel bekend dat de programma-grootte onder RB 5 veel meer MB's in beslag neemt dan onder 4.x.x Van memory leaks onder OS 9 met RB 5 weet ik niets maar misschien bij de RealBasic Website of Real Guru's wel

http://www.realgurus.com/