Regels in Mail

Weet iemand of het mogelijk is de gemaakte regels in Mail (Voorkeuren > Regels) te sorteren, het liefst op alfabetische volgorde.

Regels worden toegepast in de volgorde waarin ze weergegeven zijn, er zijn dan ook geen mogelijkheden deze volgorde zomaar te wijzigen, anders dan door verslepen…

Ja.

http://youtu.be/EFNrz8goEhs

Gewoon klikken-en-slepen met een regel, dan kun je hem neerzetten in het lijstje waar je wilt. (Tip: dit werkt in de lijsten in veel programma’s zo — in tegenstelling tot bij andere besturingssystemen staan er meestal geen knoppen met pijltjes bij zulk soort lijstjes.)

Bedankt. Het werkt.