scripts aanpassen

Halo mac freaks,

kan iemand mij vertellen hoe ik scripts kan veranderen.?
ik heb een script voor salling clicker die aangepast moet worden van en naar NL.
dus wie o wie kan me helpen.

m v g joost

Over wat voor scripts heb je het dan? Applescripts, of Filemakerscripts? Of een heel ander soort script?

Script selecteren in Salling Clicker en dan op het tandwieltje eronder uit het keuzemenu "edit original in script editor"

En dan aanpassen maar…

het gaat hier om een script voor het programma van salling Clicker.

mail reader.cgz

info zegt: SEc helper

global subjectList global senderList global messageList

tell application “Mail”
set subjectList to {}
set senderList to {}
set messageList to {}
set everyAccount to every account
repeat with eachAccount in everyAccount
try
set theInbox to the first mailbox of eachAccount
set unreadMail to (every message in theInbox whose read status is false)
repeat with eachMail in unreadMail
set subjectList to subjectList & subject of eachMail
set senderList to senderList & (extract name from sender of eachMail)
set messageList to messageList & content of eachMail
end repeat
end try
end repeat
end tell

tell application “SEC Helper”
enter list mode title “Unread mail” items senderList
end tell

on item_was_selected(itemIndex)
set theSubject to item itemIndex of subjectList
set theMessage to item itemIndex of messageList
tell application “SEC Helper”
push persistent text “” – remove the Mail Notifier alert, if any
enter messagebox mode title theSubject text theMessage
end tell
end item_was_selected

dit moet het worden volgens mij:

global subjectList
global senderList
global messageList

tell application “Mail”
set subjectList to {}
set senderList to {}
set messageList to {}
set everyAccount to every account
repeat with eachAccount in everyAccount
try
set theInbox to the first mailbox of eachAccount
set ongelezen to (every message in theInbox whose read status is false)
repeat with eachMail in ongelezen
set subjectList to subjectList & subject of eachMail
set senderList to senderList & (extract name from sender of eachMail)
set messageList to messageList & content of eachMail
end repeat
end try
end repeat
end tell

tell application “SEC Helper”
enter list mode title “ongelezen” items senderList
end tell

on item_was_selected(itemIndex)
set theSubject to item itemIndex of subjectList
set theMessage to item itemIndex of messageList
tell application “SEC Helper”
push persistent text “” – remove the Mail Notifier alert, if any
enter messagebox mode title theSubject text theMessage
end tell
end item_was_selected
[color=red:4af9fa3094][/color:4af9fa3094][color=red:4af9fa3094][/color:4af9fa3094][color=red:4af9fa3094][/color:4af9fa3094]

Doet ie het nu wel ?