scrollbalk in nieuws tabel?

Ik heb inmiddels een eenvoudige manier gevonden om nieuws artikelen makkelijk en snel te uploaden via je browser.

Er zit een automatische scroller in die heb ik nu op “0” gezet zodat hij niet automatisch meer scrolt. Het punt is nu dat ik graag zou willen dat er een scrollbalk in zou komen zodat wanneer er meer text inkomt dat ik dan kan scrollen.

Dit is de code:[code:1:dc30dc85b0]<html><head>
</head><body>
<?php
extract($HTTP_GET_VARS);
extract($HTTP_POST_VARS);
if ($action != “admin” && $action != “login” && $action!= “temp3”){
?>
<TABLE style=“BORDER-RIGHT: #000000 0px double; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #000000 0px double; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10px; BACKGROUND-IMAGE: PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: #000000 0px double; WIDTH: 140px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #000000 0px double; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; TEXT-DECORATION: none” cellSpacing=0 cellPadding=0 bgcolor=#00000 >
<TBODY>
<TR>
<TD style=“BORDER-RIGHT: #393939 1px double; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: #393939 2px double; PADDING-LEFT: 4px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: #666666 1px double; COLOR: #ffffff; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-TOP: 4px; BORDER-BOTTOM: #9f9f9f 1px double; BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; HEIGHT: 22px; TEXT-DECORATION: none; FONT-SIZE: 11px; COLOR: #f5f8f3; FONT-FAMILY: Verdana, Helvetica, Arial “><B><FONT color=#ffffff>&nbsp;Nieuws</FONT></B></TD></TR>
<TR>
<TD style=“BORDER-RIGHT: #393939 1px double; PADDING-RIGHT: 4px; BACKGROUND-POSITION: center bottom; BORDER-TOP: #242424 1px double; PADDING-LEFT: 4px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10px; PADDING-BOTTOM: 15px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: #666666 1px double; COLOR: #ffffff; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-TOP: 4px; BORDER-BOTTOM: #9f9f9f 1px double; BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; TEXT-DECORATION: none FONT-SIZE: 11px; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Verdana, Helvetica, Arial”>
<MARQUEE onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start()
scrollAmount=0 direction=up width=“200” height=100%><?php $fp = file(“news.txt”);
for($i = 0; $i <sizeof($fp);$i++){
echo $fp[$i].”<BR>”;
} ?></MARQUEE></TD></TR></TBODY></TABLE>
<?php
}
$password = “password”; //CHANGE THE LOGIN PASSWORD
if ($action==“admin”){
?>
<body bgcolor="#ccccc">
<center><table align=middle><td align=left width=20%>
<tr><td height=“27” colspan=“2”><FONT SIZE=“4” COLOR="#000000">:: BreastCheck ::</FONT></td><tr><td></td></tr><tr><form method=post action="?action=login"><td>Password:</td><td><input type=password name=pass>&nbsp;<input type=submit value=Submit></td></tr></form></table></center>
<?php
}
if ($action==“login”){
if ($pass==$password){
echo"Login successful";
$fd = fopen (“news.txt”, “r”);
$stuff = fread ($fd, filesize (“news.txt”));
fclose ($fd);
php?>
<body bgcolor="#ccccc">
<td height=“399” width=“100%” valign=“top”>
<form method=“post” action="?action=temp3&te=news.txt">
<table width=“100%” border=“0” cellpadding=“5” cellspacing=“0”>
<tr>
<td><font size=“1”>Edit News:</font></td>
</tr>
<tr>
<td width=“100%”>
<textarea name=“cont” cols=“70” rows=“20”><?php echo $stuff ?></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td width=“86%”>&nbsp;
<input type=“submit” name=“Submit” value=“Save”><input type=“button” name=“Cancel” value=“Cancel” onclick=“javascript: history.back(1)”>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
</form>
<?php
}else{
echo “<FONT SIZE=2 COLOR=red>Invalid Password</FONT>”;
}
}
if ($action==“temp3”) {
$cont=$HTTP_POST_VARS[‘cont’];
$cont=stripslashes($cont);
$fp = fopen(“news.txt”, “w”);
fputs($fp, $cont);
fputs($fp, “n”);
fclose($fp);
php?>
<body bgcolor="#ccccc">
<BR><BR><font size=“2”>News Edited Successfully<BR></font>
<?php
}
?>
</body></html>[/code:1:dc30dc85b0]

Ik weet niet of het mogelijk is maar misschien weet iemand hiero de oplossing?

thnx,

vanWoods

De automatische scroller word veroorzaakt door de 'marquee' tag. Als je die eruit haalt, en in je frame tag de optie 'scrolling="auto" meegeeft, kun je hem handmatig scrollen als er teveel tekst in staat. Als er niet genoeg tekst instaat zal de browser dus geen scroll balk geven.