STEP of .SAT files converteren naar 3D PDF?

Vanuit mijn 3D tekenprogramma zou ik graag een 3D PDF willen exporteren. Heeft iemand
hier ervaring mee? Het tekenprogramma kan de volgende bekende bestandstypes exporteren:

- STEP
- SAT

Alvast bedankt!

Met welk 3D programma werk je?
Met SolidWorks kan ik rechtstreek bewaren als PDF en kan dan als optie 3D PDF aan vinken.

Ik teken met het programma SHARK FX