Steve Jobs kan ook dansen

De suggestie wordt in overweging genomen :)