swift 3.x en 4 - pad naar ~Desktop

Als ik het volgende gebruik in mijn test app heb ik niet de verwachtte resultaten.

let homeDir = FileManager.default.homeDirectoryForCurrentUser
print(homeDir)
let desktopDir = homeDir.appendingPathComponent("Desktop", isDirectory: true)
print(desktopDir)

Kopieer ik de code naar mijn Playground dan heb ik het verwachtte resultaat.

Iemand enig idee hoe dat komt? En suggesties?

BTW
Dit geeft het zelfde resultaat

FileManager().homeDirectoryForCurrentUser

Is dit op een Simulator?

Hoi, nee onder macos.

gevonden.

via apple forum de oplossing gevonden.

let homeURL = FileManager.default.urls(for: .desktopDirectory, in: .userDomainMask).first

??