Tekstbestand importeren in adresboek

Ik slaag er maar niet in een tab of komma separated tekstbestand te importeren in Adresboek. Ik krijg een dialoogvenster te zien waarbij ik kan selecteren welke kolom in welk veld thuishoort, maar als ik op OK duw om het importeren te starten gebeurt er niets (ook niet na een paar uur btw.). Weet iemand hier raad voor?

Heb een paar weken geleden ook heel veel moeite gehad met importeren van een komma separated tekstbestand.

uiteindelijk import gedaan in M$ EXL, zoveel mogelijk kolommen gedeleted die niet “strikt” nodig waren, en vooral controle op inhoud van de verschillende velden (bleek namelijk dat er IN sommige velden tekst MET komma’s of met TAB ingevoerd waren) - Die gaven problemen bij de import.

Door die te editen en veel te deleten, en uiteindelijk een TAB separated bestand te maken, heb ik die kunnen importeren.

succes

Is mij ook nog nooit gelukt. Exporteren vanuit FileMaker als tab.txt en binnen Address Book importeren werkt blijkbaar helemaal niet goed.

Jammer. Hierdoor heb ik nu nog steeds twee adresboeken.

Ik heb in Excel wat kolommen zitten deleten en allerhande geprobeerd, maar het blijkt niet te helpen. Valt het via enige omweg nog te omzeilen. Via Entourrage bvb.?

Helaas heb ik FileMaker niet direct in de buurt… Eigenlijk was mijn bedoeling om gewoon adresetiketten te printen via Adresboek van een ledenlijst uit Excel. Weet iemand een alternatieve oplossing.

Om op mijn eigen vraag te antwoorden (hopelijk ook voor anderen interessant). Een omwegje via Entourrage werkt wel degelijk... tekst importeren naar Entourage adresboek, adressen eruit slepen in een map en de hierdoor gemaakte vCards op adresboek laten vallen. Gaat uiteindelijk nog vrij snel, maar indien de import in Apple's Adresboek direct zou werken zou het natuurlijk handiger zijn.