Terminal en MySQL: Access denied

Zit ik wel in het goede forum? Gisteren m'n eerste schreden gezet in php MySQL en de wegen gevolg van [url]http://www.macosx.nl/?page=macosxfaq&vraag=12[/url] Php heb ik aan de praat gekregen en MySQL gedeeltelijk. Na alle instructies gevolgd te hebben, kwam ik bij: "After performing the above steps, [url=http://www.mysql.com/documentation/mysql/bychapter/manual_MySQL_Database_Administration.html#User_Account_Management/]read section 4.3[/url] of the manual carefully, it explains how to set up permissions etc." Dit heb ik ook gedaan, maar dan in Terminal: Last login: Sun Jun 22 16:07:30 on ttyp2 Welcome to Darwin! [Computer-van-XXXX:~] xxxx% /usr/local/mysql/bin/mysql test Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g. Your MySQL connection id is 4 to server version: 4.0.13-standard

Type ‘help;’ or ‘h’ for help. Type ‘c’ to clear the buffer.

mysql> GRANT priv_type [(column_list)] [, priv_type [(column_list)] …]
→ ON {tbl_name | * | . | db_name.}
→ TO user_name [IDENTIFIED BY [PASSWORD] ‘password’]
→ [, xxxx [IDENTIFIED BY ‘password’] mijn-pasword]
→ [REQUIRE
→ NONE |
→ [{SSL| X509}]
→ [CIPHER cipher [AND]]
→ [ISSUER issuer [AND]]
→ [SUBJECT subject]]
→ [WITH [GRANT OPTION | MAX_QUERIES_PER_HOUR # |
→ MAX_UPDATES_PER_HOUR # |
→ MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR #]]

→ REVOKE priv_type [(column_list)] [, priv_type [(column_list)] …]
→ ON {tbl_name | * | . | db_name.
}
→ FROM user_name [, user_name xxxx]
→ help;
ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'priv_type [(column_list)] [, priv_type [(column_list)] …]

Toch ben ik maar even verder gegaan, maar natuurlijk problemen:

mysql> create database guestbook;Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql>
ERROR 1044: Access denied for user: ‘@localhost’ to database ‘guestbook’
mysql>

Duidelijk dat ik iets niet goed doe, maar voor mij is het de éérste keer dat ik iets doe in Terminal, MySQL en php.
Eerst alle forums hier af zitten struinen, ook wat op internet naar eventuele nederlandse handleiding, maar ik kom er niet uit.
Mocht ik toch over het hoofd hebben gezien dat dit eerder behandeld is, graag de url
bvb dank

Probeer eens in te loggen op mysql met: /usr/local/mysql/bin/mysql -u root (misshien wel is 't wel handig om /usr/local/mysql/bin/ in je PATH te zetten of in /usr/bin/ een linkje te zetten, dan hoef je niet zoveel typen)

phpmyadmin is ook een goede tool om je database te beheren http://www.phpmyadmin.net/

Bedankt, Maar ik krijg dit: Last login: Sun Jun 22 16:43:36 on ttyp3 Welcome to Darwin! [Computer-van-XXXX:~] xxxx% /usr/local/mysql/bin/mysql -u root ERROR 1045: Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: NO) [Computer-van-XXXX:~] xxxx%

op een of andere manier kan ik m’n password niet instellen

Gebruik dan:

/usr/local/mysql/bin/mysql -u root -p

(dan vraagt ie om een password)

of

/usr/local/mysql/bin/mysql -u root -p[i:79a60b1314]password[/i:79a60b1314]

(dan niet. Geen spatie gebruiken tussen -p en password).

Het luistert allemaal nauw, maar dat heb je snel genoeg door. Succes!

Na het veranderen van toegangs-permissies altijd even in MySQL het volgende commando geven:

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Pas dan worden de nieuwe privileges doorgevoerd en worden ze actief.

Harstikke bedankt allemaal, Uiteindelijk gelukt door phpmyadmin te downloaden en in config.inc.php met veel vijven en zessen m'n password voorelkaar gekregen. Terminal vind ik toch wel lastig en op het moment van mijn vraag dacht ik dat je persé dit hier in moest doen, niet dat dit nu makkelijk ging, maar aan de hand van de manual van phpmyadmin toch gelukt.

Als je niet kan fietsen, is fietsen ook moeilijk.

Had je geen ; (puntkomma) achter de commando's moeten zetten? CocoaMySQL werkt trouwens ook wel handig.

Hans

Op zich is die ';' alleen nodig zodra je een mySQL-prompt hebt. Het grote probleem zat 'm meer in de authorisatie/authenticatie. Maar met een tool tegen je mySQL-DB aan kletsen is vaak wel makkelijker, zeker voor de beginner.

ik weet niet hoe het pad eruit moet zien in config.inc.php heeft iemand hier een voorbeeld van.

Aan Henque

Het is dus blijkbaar gelukt om php & MySQL aan de praat te krijgen, maar kan je nu ook een connectie maken in DW MX met één van je MySQL databases?

[quote:c542baf60e="artwprjct"] maar kan je nu ook een connectie maken in DW MX met één van je MySQL databases?[/quote:c542baf60e] Ja, maar de connectie met Mysql maak je met config.php kijk verder hier: http://www.macosx.nl/forum/viewtopic.php?p=122872#122872

Ik kan dus ook aan de database via de terminal én via phpMyAdmin, maar gewoon met een php-connectie lukt het me niet.