Tiger en FileMaker 6

Heb Tiger inmiddels met succes geïnstalleerd, en op zich zonder een probleem. Nagenoeg alle door mij gebruikt programma's werken probleemloos, alleen FileMaker 6 geeft een probleem. Als ik een FM 6 Database probeer te muteren op een systeem dat onder Tiger draait, krijg ik een melding dat FileMaker geen data kan bewaren op de HD omdat er een beschadiging zou zijn. Vervolgens krijg ik de keuze om het nog een keer te proberen, dan wel de database af te sluiten. Als je dat laatste doet kapt FM er mee, en na een herstart krijg je de melding dat de bewuste file beschadigd zou zijn.

Hebben meer mensen deze ervaring onder Tiger ? Heb dit probleem overigens zowel op een G5 als een PB G4 dus het ligt niet aan de hardware.

Groeten,

Twan

Geen problemen met FileMaker 6.0v4 binnen Tiger. Ik kan documenten gewoon aanpassen en sluiten. Geen foutmeldingen en beschadigingen. (clean install Tiger + clean install FileMaker)

Maak eens een nieuw testbestand aan met Filemaker en kijk of de problemen zich daar ook voordoen. Zo ja, dan misschien FileMaker opnieuw installeren… want het zou moeten werken.

Bewaar eens een blanco kloon van je ‘probleem’ FileMaker database en test of je hetzelfde probleem hebt zodra je nieuwe ‘records’ aanmaakt.