Tijd reken foutje in Numbers

Gegevens

afstand = 6 Km
snelheid = 1,75 km/h
vertrektijd = 00:13:42

tijdsduur = ???
aankomsttijd = ???

Zowel in Exel als in Numbers zijn de volgende berekeningen exacte het zelfde.

tijdsduur = 6 / 1,75
tijdsduur = 3,43 uur

Getalwaarde omrekenen naar tijdswaarde.
3.43 / 24 = 0,14

De verschillen komen als ik de aankomsttijdstip ga berekenen.

In Exel
aankomsttijd = 00:13:42 + 0,14
aankomsttijd = 03:25:43 (celnotatie = tijd)

In Numbers
aankomsttijd = 00:13:42 + 0,14
aankomsttijd = 03:25:42 (celnotatie = tijd)

De berekening in Exel klopt. Maar waar is die enne seconden in numbers gebleven ?

Afronding anders ingesteld ? Maar een ideetje …

Volgens mij klopt geen van tweeën. Als je om 00:13:42 vertrekt dan is de juiste aankomsttijd (tot op de duizendste seconde) 03:39:24.857. Als je om 00:00:00 vertrekt is de juiste aankomsttijd wel 03:25:42.857. Het verschil tussen Numbers en Excel zit hem (gok ik) inderdaad in de afronding. Numbers geeft denk ik de tijd zoals je die je op je horloge zou zien (altijd naar beneden afgerond op de hele seconde), terwijl Excel het naar boven afrondt. Voor wat betreft tijdsweergave lijkt me de keuze van Numbers beter.

Is die ene seconde van wezenlijk belang, dan? In feite is de juiste uitkomst voor de aankomsttijd “3 uur” omdat je vanwege de 6 km maar één significant cijfer hebt. Maar ook als je niet wetenschappelijk wilt gaan rekenen, is het volgens mij onzin om op een tijd van drieënhalf uur op secondes nauwkeurig te kijken terwijl je het hebt over afstanden in kilometers en snelheden in kilometers per uur. Of probeer je een trajectcontrole aan te vechten? :wink:

Buzz D.

Je hebt helemaal gelijk. Beide aankomsttijden kloppen niet. Dit door een slordigheid foutje van mijn kant.
Aanvankelijk had ik de vertrektijd op 00:00:00 gesteld. Later veranderd in 00:13:42 zonder deze correctie goed door te voeren. Foutje van mijn kant. Sorry.

Helaas krijg ik het zowel in Exel als in Numbers het niet voor elkaar om het eindresultaat in millisecondes te kunnen weer geven (niet belangrijk). Zodat ik deze twee getallen ook met elkaar kon vergelijken (voor die tijd zijn alle uitkomsten exact het zelfde). Jij zult het vast wel gedaan hebben en mede daardoor de conclusie getrokken hebben dat het dan in de afronding moet zitten.

Jakko W Die enne seconden vindt ik wel zo belangrijk dat ik deze graag correct wil hebben. Vandaar ook mijn posting hierover. Het is echter niet zo belangrijk dat ik er minder om slaap.

Blijven er twee vragen over.

Is het in Numbers mogelijk direct de vertaalslag te maken van een getal naar een tijdswaarde (0,14 <=> 03:25:42).
Grappige is andersom lukt het wel met de functie tijdwaarde. (03:25:42 <=> 0,14)

In Exel maak je door de celnotatie op tijd te zetten direct die vertaalslag. In numbers moet ik eerst een tussenstap doen door 0,14 + 00:00:00 uit te voeren met cel notatie op tijd ingesteld. Het lukt dus wel maar Exel vindt ik hierin net even netter mee omgaan.

Graag zou ik de uitkomst gezien willen hebben zoals Exel deze presenteert, met de afronding naar boven.
Hoe krijg ik het voor elkaar dat Numbers de uiteindelijk uitkomst ook naar boven toe op de seconden afrond.
Met getallen krijg ik het wel voor elkaar (functie afronden.naar.boven) alleen met de eenheid tijd lukt mij dit niet.

Ik denk niet dat je dit kan veranderen. Het is een keuze die de programmeurs voor je gemaakt hebben. Zo zitten er wel meer beperkingen in dit soort software voor wat betreft het rekenen met datum en tijd. Denk aan verschillende kalendersystemen, schrikkeldagen en -seconden, etc. Het is een complex onderwerp. Ik heb hiervoor mijn eigen software geschreven, die ik nodig heb omdat ik onderzoek doe op het gebied van de ruimtevaart. Daarmee kon ik het sommetje snel voor je narekenen op de milliseconde nauwkeurig. Maar de makers van Numbers hebben de grens getrokken bij de weergave op de seconde nauwkeurig, en zijn uitgegaan van de standaard weergave op een klok. Numbers maakt ook een duidelijk onderscheid tussen tijdsduur en tijdstip. Een willekeurig getal kan je wel gemakkelijk omzetten naar een tijdsduur, maar niet naar een tijdstip. Ik vind dat eigenlijk veel netter dan Excel, want Excel doet maar een aanname over je referentie tijdstip. Dat is eigenlijk nogal slordig.

Overigens wordt de tijd intern in Numbers wel op een nauwkeurige manier opgeslagen. De afronding gebeurt pas bij de weergave in de cel. Als je bijvoorbeeld met het tijdstip 00:00:00 begint, en je telt er 0.9 seconde bij op (+0.9/24/60/60), want Numbers rekent tijdsduur in dagen), dan wordt het antwoord weergegeven als 00:00:00, want er wordt bij de weergave naar beneden afgerond, zoals op een klok normaal gesproken ook gebeurt. Maar als je bij dat antwoord weer 0.1 seconde optelt dan is de uitkomst wel 00:00:01.