Tijdgebonden toegangscontrole regelen via Airport Express lukt niet

Wij hebben een KPN Experiabox, een bekabelde PC (Windows XP), een iPad 2 en mijn zoon heeft een iPod.
De internettoegang van de iPod wil ik beperken omdat onze zoon alleen nog maar op internet bezig is en zijn schoolwerk daaronder lijdt.
Ik heb een Airport Express aangeschaft. Deze via een kabel (wanpoort) verbonden met de Experiabox. Vervolgens m.b.v. de Airport app op de iPad de configuratie gedaan. Daarbij heb ik gekozen voor nieuw netwerk aanmaken en brugmodus ingeschakeld.
Probleem is nu dat ik geen mogelijkheid heb om tijdgebonden internettoegang te specificeren. Heeft dit te maken met het feit dat de Experiabox deze mogelijkheid niet biedt en de Airport Express dat overneemt omdat hij in brugmodus staat? Of is deze mogelijkheid geschrapt in de huidige versie van de Airport app?

het is even zoeken, maar het kan wel:[img]/uploads/community/a09411bdeffb1917ef56fd079436cc06076047a4_0.jpg[/img]

Ik was inderdaad op zoek naar hetgeen op jouw schermafdruk staat, want dat was ik al eerder op internet tegen gekomen. Dit scherm is niet te vinden in de Airport app.
Kan het zijn dat het configuratieprogramma via iTunes uitgebreider is? Ik kan dat denk ik niet gebruiken omdat we een bekabelde PC hebben.

wacht even :)
mijn afbeelding hierboven is van Airport-Configuratie versie 6.1, zoals dat op OS X staat.

dit is wat ik te zien krijg op mijn oude windows pc:

[img]/uploads/community/c774164268656e8eb002c71b914ce19487688416_0.jpg[/img]

op de iPad gaat het ook :)
de AE aanklikken - Wijzig - Geavanceerd - Toegang

Afgelopen dagen heb ik vanalles geprobeerd. Inmiddels lukte het ook niet meer om via iPad de Airport Express in brugmodus te zetten. Daarom heb ik op mijn windows pc het oude airportconfiguratieprogramma geïnstalleerd (nieuwste versie draait niet op xp).
Als test heb ik voor mijn iPad tijdgebonden toegang ingesteld. Maar de iPad bleek gewoon onbeperkt toegang te houden tot internet.

Ik ben verder gaan spitten. Uiteindelijk kwam ik in de manual 'Airport netwerk opzetten' op pag. 54 twee regeltjes tegen waarvan ik vermoed dat deze met mijn probleem te maken hebben:
"Toegangscontrole is niet compatibel met WPA- of WPA2-bedrijfsmodus. U kunt óf toegangscontrole óf WPA (bedrijfsniveau) gebruiken in een netwerk, maar niet allebei".
Aangezien de Experiabox met WPA werkt, zal de in brugmodus geschakelde Airport Express niet de tijdgebonden toegangscontrole voor de iPod van mijn zoon kunnen regelen.
Kan iemand mij vertellen of mijn redenering klopt?