Time Capsule brugmodus + gastnetwerk

Sinds de update van de firmware van de Time Capsule zou het nu ook mogelijk moeten zijn om een gastnetwerk aan te maken wanneer de Time Capsule in brugmodus staat.
Het aanmaken ervan lukt ook, hij is ook zichtbaar in de lijst met netwerken. maar ik kan er geen verbinding mee maken.
Mijn andere netwerken van de TC werken prima.

Wat zie ik over het hoofd? Meer mensen met hetzelfde probleem?