---


als ie niet blijft zitten gewoon terug naar de store natuurlijk. je hebt toch garantie?

Ik heb het ook gehad met mijn iBook. Ik heb toen een heel nieuw toetsenbord opgestuurd gekregen.

Niet lijmen!

kun je die niet gewoon hard aandrukken? zitten als het goed is vast met een kliksysteem..

[quote:568cbe3655="Taconew"]kun je die niet gewoon hard aandrukken? zitten als het goed is vast met een kliksysteem..[/quote:568cbe3655] Klopt de toets rechter in het toetsenbord drukken is de oplossing waarschijnlijk.

Heb ik ook gehad met m'n MBP, toets was afgebroken! Ben toen naar de dichtstbijzijnde Apple Store gegaan, kreeg gratis een nieuw toetsje! 8) En nee, ik had geen garantie meer! Dus misschien zijn ze bij jou in de buurt ook wel zo aardig!

Waarschijnlijk is het rechter stukje plastic onder de toets afgebroken, beter even mee terug gaan naar de winkel

heb het ook voorgehad... Mee naar de winkel geweest. Ze hebben daar gewoon een nieuw stukje er in gezet.

---

Doet me trouwens denken aan deze sollicitatiebrief, daar ging ook iets niet helemaal goed, goed lezen, geen koffie of andere drank erbij:

Hooggeachte Mijnheer,

Gaarne zou ik deze mogelijkheid willen aangrijpen om te solliciteren naar een functie bij uw bedrijf.

Ik ben axs… (sorry, de xetter “x” soet het niet meer, daarom gebruik ik dan maar de “x” in pxats van de x). Goed.

Ik ben dus axs 17- jarige jongeman van de XTS afgekomen, toen ik een prachtige aanbieding kreec ( nou doet de xetter “c” het ook axniet meer. Ik cebrruik can wex de xetter “c”) Coed. Ik kreec dus axs 17-jarice jonceman een prachtice aanbiedinc bij een instaxxatie bedrijf axhier. Daar heb ik cedurende drie en een haxf jaar met veex cenoecen cewerkt. (U ziet de xetter 'm" bxijft ook stekem. Im pxaats daarvan tik ik de xetter “n” wex).

Ik hoop miet det U dit vervexemd vimdt. Dat komt mamelijk zo. Ik heb dit toesembord cekocht op de markt. Tweede-hamds matuurxijk. Mu blijkt dus weer dat ik eem crote miskoop heb cedaam…. Mou is de xetter “e” efcebrokem. Mou je, dem meer de letter “e”. Coed.

Ik ce verder met mijm cecevemv. Me die drie em eem hexfjeer moevt ik im diemvt) (De xetter “v” heeft het nu ook beceven. Duv tiep ik in pxeetv deerven de “v”). Toen ik uit dienvt kwem, ben ik weew neew det invtexxetie-bedwijf ceceen meew omdet det me niet meew beviex ben ik deew meew weew wecceceen. (U zuxt wex cemewkt hebben det de “w” het ook niet meew wewkt. Vendeew det ik de xettew “w” deewvoow cebwuik.

Ik pem (de “p” iv mu ook kepot; im, pxeetv deewvem de “p”) toem moc omceveew twee meemdem wewkexuuc ceweevt. (im pxeetv vem de vem de “u” tik ik de “u”). Cexxutic (he peh, de “t” wewtt uut miet meew) Cexxuttic mem de zeet eem wemdimc. It tweec weew wewt, em wex pij eem eemmemewvpe, wijf (wex vew, umme ,e", "uet het uut ex miet meew),uv pij eem eemmemewv-pe,w%q. (wex exxemecchtic, h% vxeet mu hexemeex up hux). Memeew, it vchei ew meew mee uit. , it iv miet meew te, uem. P%, eze twet it mijm vuxxixitetie im. Het heecqt m%mv imziemv ceem zim zu te vuxxicitewem.

Heex hewtext%t ,emt vuuw ,e cemumem mueite,

Met vwiem,ex%te cwuetem, Eem vuxxicitemt.