tracknummering in iTunes aanpassen/gebruiken

Beste Maccers,

Twee gerelateerde problemen:

Bij het rippen van een CD begint iTunes met de eerste track. Logisch.

Als ik een recent geripte CD wil afspelen wil ik die aan de bovenkant van mijn library scherm hebben. Ik sorteer dus op ‘Date added’. Probleem is dan dat de afspeelvolgorde omgedraaid is. Hij heeft natuurlijk het laatste nummer van de CD als laatste geript.

Is dit op een eenvoudige manier om te draaien. Nog een keer op de Tab ‘Date added’ klikken is geen optie. De nummers spelen dan welliswaar op volgorde af, maar ik moet de CD dan aan de onderkant van de library zoeken.

Van een CD met 92 tracknummers ben ik de tracknummering kwijtgeraakt. Waarschijnlijk tijdens het aanpassen van de tags (CDDB tags waren niet compleet/correct). Is er een manier om iTunes zelf te laten nummeren bijvoorbeeld aan de hand van de volgorde van het selecteren van de nummers?

Handmatig nummering invoeren is erg bewerkelijk en het lijkt mij dat het eenvoudiger op te lossen is!

Groeten, Fleetwood

Op je tweede probleem weet ik geen oplossing.

Voor het eerste: ik zou gewoon het album aanklikken in het browservenster bovenin. Je ziet dan aalleen nog maar de nummers uit dat album. Sorteer je dan met date added achterstevoren, krijg je dud de gewenste volgorde én bovenaan.

Ik denk dat het niet gaat lukken met alleen de sorteerknoppen, want als je eerst op toegevoegd klikt en dna op tracknummer dan krijg je de langste albums eerst en is de volgorde van toegevoegd helemaal weg.