tracks herkennen

Ik ben niet zo bekend met de audio mogelijkheden. Kan iemand mij vertellen hoe ik de verschillende tracks van een audiofile zichtbaar kan maken. Ik heb een soundtrackerfile(?) Dit zou uitverschillende tracks moeten bestaan, muziek, vocals e.d. Bij import in de diverse edit prog's krijg ik alleen een stereo file te zien. Zodoende is het niet te splitsen wat ik helaas nodig heb.

Is de file al gebounced (van meerdere sporen naar één audiobestand geschreven)? Meerdere sporen bestaan altijd uit meerdere audiobestandjes en een kleine alias die alles met elkaar verbindt, bijvoorbeeld "logic song". Dit is voordat het ding gebounced wordt en uiteindelijk als audio door alles herkend wordt.

voor alle duidelijkheid bouncen staat gelijk aan exporteren :wink:

Voorzover ik het zie krijg ik een stereo bestand binnen Links en rechts op apart spoor. Per spoor zit alles er al in. Lijkt mij dus samengesteld en "gebounced" Ik moet alleen gesproken text isoleren en eruit halen.

Open soundtrack terug en open de originele song (niet de audiofile) dan moet je export tracks doen ik denk dat dat onder het menu file staat. Ik ben niet zeker want ik zit nu op een wintendo. Alle tracks worden dan apart gebounced