Trailrunner error

Hallo allemaal!

Wanneer ik op m’n vaders MacBook Air het programma Trailrunner opstart krijg ik gelijk een foutmelding, namelijk: “ongeldige bestandsnaam”. Dit krijg ik ook wanneer ik iets in het programma wil doen, steeds komt die foutmelding weer naar boven. In een normale situatie zou ik zeggen “ow dat programma is gewoon bagger” maar dezelfde applicatie draait op m’n eigen MacBook gewoon goed.

Ik heb al de 10.5.6 combo update opnieuw geinstalleerd en de schijfbevoegdeheden herstelt. Beide zorgden niet voor een verbetering.

Hieronder de uitgebreide foutmelding:

[code:1:583fc9d2fa]Er is een onverwachte fout opgetreden.
+entityForName: could not locate an NSManagedObjectModel for entity name ‘GeoMap’

#0 0x9453110b _NSExceptionSetRubyToken() (/System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation)
#1 0x94232e3b objc_exception_throw() (/usr/lib/libobjc.A.dylib)
#2 0x94b833f1 +[NSEntityDescription entityForName:inManagedObjectContext:] (/System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData)
#3 0x0af9b6 -[TRGeoBitmapController needsToUpdateStoreVersion] (/Applications/TrailRunner.app/Contents/MacOS/TrailRunner)
#4 0x035968 -[MyDocument updateDataRepresentation] (/Applications/TrailRunner.app/Contents/MacOS/TrailRunner)
#5 0x02eacd -[MyDocument windowControllerDidLoadNib:] (/Applications/TrailRunner.app/Contents/MacOS/TrailRunner)
#6 0x96349d2b -[NSWindowController _windowDidLoad] (/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit)
#7 0x962e7d0a -[NSWindowController window] (/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit)
#8 0x962e7c0a -[NSWindowController showWindow:] (/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit)
#9 0x962e7b4d -[NSDocument showWindows] (/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit)
#10 0x962e5e14 -[NSDocumentController openUntitledDocumentAndDisplay:error:] (/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit)
#11 0x962e595f -[NSDocumentController _openUntitled] (/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit)
#12 0x962e57b1 -[NSApplication _doOpenUntitled] (/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit)
#13 0x962e4e95 -[NSApplication _handleAEOpen:] (/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit)
#14 0x962e46bc -[NSApplication _handleCoreEvent:withReplyEvent:] (/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit)
#15 0x933e343f -[NSAppleEventManager dispatchRawAppleEvent:withRawReply:handlerRefCon:] (/System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation)
#16 0x933e314f -[NSPlaceholderMutableString initWithCapacity:] (/System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation)
#17 0x9626c648 aeProcessAppleEvent() (/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE)
#18 0x9626c57e aeProcessAppleEvent() (/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE)
#19 0x9626c425 aeProcessAppleEvent() (/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE)
#20 0x90a609a5 AEProcessAppleEvent() (/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox)
#21 0x962e1f91 _DPSNextEvent() (/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit)
#22 0x962e1630 -[NSApplication nextEventMatchingMask:untilDate:inMode:dequeue:] (/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit)
#23 0x962da66b -[NSApplication run] (/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit)
#24 0x962a78a4 NSApplicationMain() (/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit)
#25 0x0025be start() (/Applications/TrailRunner.app/Contents/MacOS/TrailRunner)[/code:1:583fc9d2fa]

Bedankt alvast!