UIPopOverController UIButton error

Mijn code is nu:
[code]
-(IBAction)keeperV:(id)sender {
PopUpViewController *popoverViewController = [[PopUpViewController alloc] initWithNibName:@"PopUpViewController" bundle:nil];
UIPopoverController *popover = [[UIPopoverController alloc] initWithContentViewController:popoverViewController];
[popover setDelegate:self];
[popover presentPopoverFromRect:keeper.frame inView:self.view permittedArrowDirections:UIPopoverArrowDirectionAny animated:YES];
[popover setPopoverContentSize:CGSizeMake(320, 400)];
}
[/code]
keeper is mijn UIButton. Als ik deze "Run" krijg ik een fout, hij gaat naar de main.m en zegt iets met SIGABRT. Zou iemand mij kunnen helpen?

Heb je al geprobeerd het te debuggen? M.a.w.: Op welk statement is de crash? Zijn alle ivars, properties en variabelen wat je verwacht? Is er een exception geweest? Staat er een aanwijzing op de console? Wat is dat iets van de SIGABRT?