VLC player crasht bij elke film

Ik wou gisteren 300 gaan kijken, na anderhalfe minuut crashte Vlc. Ik heb het nog een keer geprobeerd, en weer crashte Vlc. Toen heb ik even snel met Roadmovie. De ondertiteling ingebakken, in Vlc crashte die weer en in Quicktime (pro) crashte die ongeveer na een kwartier.

Quicktime gaf aan dat er een fout was met de divx decoder. Daarna wou ik Shoot 'em up gaan kijken die crashte ook weer in Vlc. Toen ben ik maar op Bootcamp in Vlc gaan kijken, dit werkte perfect.

Deze ochtend heb ik weer een film geprobeert af te spelen, maar die crashte ook. Ik heb Vlc al opnieuw geinstalleerd, maar ook dit helpt niks.

Weet iemand misschien hoe ik dit kan oplossen?

Dit is het Vlc rapport:

(De smilies tussendoor komen door die rare codes.)

[quote:1fbd668346=“Vlc player foutrapport”]Process: VLC [801]
Path: /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/VLC
Identifier: org.videolan.vlc
Version: 0.8.6i (0.8.6i)
Code Type: X86 (Native)
Parent Process: launchd [95]

Date/Time: 2008-08-16 09:59:28.985 +0200
OS Version: Mac OS X 10.5.4 (9E17)
Report Version: 6

Exception Type: EXC_ARITHMETIC (SIGFPE)
Exception Codes: EXC_I386_DIV (divide by zero)
Crashed Thread: 14

Thread 0:
0 libSystem.B.dylib 0x96eaa4a6 mach_msg_trap + 10
1 libSystem.B.dylib 0x96eb1c9c mach_msg + 72
2 com.apple.CoreFoundation 0x96d960ce CFRunLoopRunSpecific + 1790
3 com.apple.CoreFoundation 0x96d96cf8 CFRunLoopRunInMode + 88
4 com.apple.HIToolbox 0x9033eda4 RunCurrentEventLoopInMode + 283
5 com.apple.HIToolbox 0x9033ebbd ReceiveNextEventCommon + 374
6 com.apple.HIToolbox 0x9033ea31 BlockUntilNextEventMatchingListInMode + 106
7 com.apple.AppKit 0x95a4d505 _DPSNextEvent + 657
8 com.apple.AppKit 0x95a4cdb8 -[NSApplication nextEventMatchingMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 128
9 com.apple.AppKit 0x95a45df3 -[NSApplication run] + 795

Thread 1:
0 libSystem.B.dylib 0x96eaa5c6 mach_wait_until + 10
1 libSystem.B.dylib 0x96f221e5 nanosleep + 314

Thread 2:
0 libSystem.B.dylib 0x96eaa5c6 mach_wait_until + 10
1 libSystem.B.dylib 0x96f221e5 nanosleep + 314
2 org.videolan.vlc 0x000cd335 msleep + 130
3 libSystem.B.dylib 0x96edb5b2 thread_start + 34

Thread 3:
0 libSystem.B.dylib 0x96eaa5c6 mach_wait_until + 10
1 libSystem.B.dylib 0x96f221e5 nanosleep + 314

Thread 4:
0 libSystem.B.dylib 0x96eaa5c6 mach_wait_until + 10
1 libSystem.B.dylib 0x96f221e5 nanosleep + 314
2 org.videolan.vlc 0x000cd335 msleep + 130
3 libSystem.B.dylib 0x96edb5b2 thread_start + 34

Thread 5:
0 libSystem.B.dylib 0x96eb168e __semwait_signal + 10
1 libSystem.B.dylib 0x96edc36d pthread_cond_wait$UNIX2003 + 73
2 com.apple.QuartzCore 0x926cbe51 fe_fragment_thread + 54
3 libSystem.B.dylib 0x96edb6f5 _pthread_start + 321
4 libSystem.B.dylib 0x96edb5b2 thread_start + 34

Thread 6:
0 libSystem.B.dylib 0x96eaa5c6 mach_wait_until + 10
1 libSystem.B.dylib 0x96f221e5 nanosleep + 314

Thread 7:
0 libSystem.B.dylib 0x96eaa5c6 mach_wait_until + 10
1 libSystem.B.dylib 0x96f221e5 nanosleep + 314

Thread 8:
0 libSystem.B.dylib 0x96eaa5c6 mach_wait_until + 10
1 libSystem.B.dylib 0x96f221e5 nanosleep + 314

Thread 9:
0 libSystem.B.dylib 0x96eaa4ee semaphore_wait_signal_trap + 10
1 libSystem.B.dylib 0x96edc866 _pthread_cond_wait + 1267
2 libSystem.B.dylib 0x96f22371 pthread_cond_wait + 48

Thread 10:
0 libSystem.B.dylib 0x96eaa4ee semaphore_wait_signal_trap + 10
1 libSystem.B.dylib 0x96edc866 _pthread_cond_wait + 1267
2 libSystem.B.dylib 0x96f22371 pthread_cond_wait + 48

Thread 11:
0 libSystem.B.dylib 0x96eb168e __semwait_signal + 10
1 libSystem.B.dylib 0x96edc36d pthread_cond_wait$UNIX2003 + 73
2 libGLProgrammability.dylib 0x93321432 glvmDoWork + 162
3 libSystem.B.dylib 0x96edb6f5 _pthread_start + 321
4 libSystem.B.dylib 0x96edb5b2 thread_start + 34

Thread 12:
0 libSystem.B.dylib 0x96eaa4a6 mach_msg_trap + 10
1 libSystem.B.dylib 0x96eb1c9c mach_msg + 72
2 com.apple.CoreFoundation 0x96d960ce CFRunLoopRunSpecific + 1790
3 com.apple.CoreFoundation 0x96d96cf8 CFRunLoopRunInMode + 88
4 com.apple.audio.CoreAudio 0x96743464 HALRunLoop::OwnThread(void*) + 160
5 com.apple.audio.CoreAudio 0x96743300 CAPThread::Entry(CAPThread*) + 96
6 libSystem.B.dylib 0x96edb6f5 _pthread_start + 321
7 libSystem.B.dylib 0x96edb5b2 thread_start + 34

Thread 13:
0 libSystem.B.dylib 0x96eaa4a6 mach_msg_trap + 10
1 libSystem.B.dylib 0x96eb1c9c mach_msg + 72
2 …audio_hijack_server.hermes 0x0140d554 ah_serv_loop + 109
3 libSystem.B.dylib 0x96edb6f5 _pthread_start + 321
4 libSystem.B.dylib 0x96edb5b2 thread_start + 34

Thread 14 Crashed:
0 libfreetype_plugin.dylib 0x1495b009 SetFontSize + 237

Thread 15:
0 libSystem.B.dylib 0x96eaa506 semaphore_timedwait_signal_trap + 10
1 libSystem.B.dylib 0x96edc84f _pthread_cond_wait + 1244
2 libSystem.B.dylib 0x96ede0d3 pthread_cond_timedwait_relative_np + 47
3 com.apple.audio.CoreAudio 0x96752a47 CAGuard::WaitFor(unsigned long long) + 213
4 com.apple.audio.CoreAudio 0x96754602 CAGuard::WaitUntil(unsigned long long) + 70
5 com.apple.audio.CoreAudio 0x96752da7 HP_IOThread::WorkLoop() + 759
6 com.apple.audio.CoreAudio 0x96752aab HP_IOThread::ThreadEntry(HP_IOThread*) + 17
7 com.apple.audio.CoreAudio 0x96743300 CAPThread::Entry(CAPThread*) + 96
8 libSystem.B.dylib 0x96edb6f5 _pthread_start + 321
9 libSystem.B.dylib 0x96edb5b2 thread_start + 34

Thread 14 crashed with X86 Thread State (32-bit):
eax: 0x00000140 ebx: 0x1495af28 ecx: 0x00000140 edx: 0x00000000
edi: 0x1495e180 esi: 0xb079cab8 ebp: 0x0d7cfde0 esp: 0xb079ca80
ss: 0x0000001f efl: 0x00010286 eip: 0x1495b009 cs: 0x00000017
ds: 0x0000001f es: 0x0000001f fs: 0x0000001f gs: 0x00000037
cr2: 0x01aec000

Binary Images:
0x1000 - 0x630fea +org.videolan.vlc 0.8.6i (0.8.6i) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/VLC
0x115f000 - 0x1168ff3 +vlc_libintl.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/lib/vlc_libintl.dylib
0x116e000 - 0x1175fff +vlc_libdvbpsi.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/lib/vlc_libdvbpsi.dylib
0x117a000 - 0x11b3fd3 +vlc_libtheora.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/lib/vlc_libtheora.dylib
0x11b9000 - 0x11bbfec +vlc_libogg.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/lib/vlc_libogg.dylib
0x11ef000 - 0x11f3fff +libhotkeys_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libhotkeys_plugin.dylib
0x140a000 - 0x1415fff +com.rogueamoeba.audio_hijack_server.hermes 2.0.3 (2.0.3) /usr/local/hermes/modules/Instant Hijack Server.hermesmodule/Contents/MacOS/Instant Hijack Server
0x143a000 - 0x1446fff com.apple.iokit.IOHIDLib 1.5.2 (1.5.2) <1cf106186c4c434c0c634ff11387d347> /System/Library/Extensions/IOHIDFamily.kext/Contents/PlugIns/IOHIDLib.plugin/Contents/MacOS/IOHIDLib
0x1452000 - 0x1459ff7 +libdvdnav_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libdvdnav_plugin.dylib
0x1461000 - 0x1465fff +libvcd_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libvcd_plugin.dylib
0xce70000 - 0xcf8eff7 com.apple.RawCamera.bundle 2.0.8 (2.0.8) <56067945130800a348eb076676d41e92> /System/Library/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/MacOS/RawCamera
0xd67c000 - 0xd681ff3 libCGXCoreImage.A.dylib ??? (???) <b6cf72d9cbd5312d4ec435e298954ade> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGXCoreImage.A.dylib
0xd6c6000 - 0xd6dbfd3 +vlc_libdvdnav.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/lib/vlc_libdvdnav.dylib
0xd6e3000 - 0xd6fbff7 +vlc_libdvdread.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/lib/vlc_libdvdread.dylib
0xf0b8000 - 0xf0befe2 +vlc_libdvdcss.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/lib/vlc_libdvdcss.dylib
0xf0c4000 - 0xf0c6027 +libaccess_directory_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libaccess_directory_plugin.dylib
0xf0ca000 - 0xf12dfd3 +libvcdx_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libvcdx_plugin.dylib
0xf140000 - 0xf141fff +libaccess_file_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libaccess_file_plugin.dylib
0xf145000 - 0xf147fff +libvobsub_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libvobsub_plugin.dylib
0xfd4b000 - 0xfd59fff +libavi_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libavi_plugin.dylib
0xfffd000 - 0x10000fff +libsubtitle_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libsubtitle_plugin.dylib
0x10009000 - 0x1000afff +libfake_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libfake_plugin.dylib
0x1000e000 - 0x10036fef +libpng_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libpng_plugin.dylib
0x1003c000 - 0x1003dffb +liba52_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/liba52_plugin.dylib
0x10041000 - 0x10042fff +libaraw_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libaraw_plugin.dylib
0x10048000 - 0x1004afff +libcinepak_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libcinepak_plugin.dylib
0x1004e000 - 0x10050fff +libdts_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libdts_plugin.dylib
0x10054000 - 0x10055ff3 +libfaad_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libfaad_plugin.dylib
0x10059000 - 0x1005cff3 +libflacdec_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libflacdec_plugin.dylib
0x10060000 - 0x10061ffc +liblpcm_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/liblpcm_plugin.dylib
0x1036f000 - 0x103d2fd7 +vlc_libfaad.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/lib/vlc_libfaad.dylib
0x103db000 - 0x1041eff3 +vlc_libFLAC.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/lib/vlc_libFLAC.dylib
0x1042a000 - 0x1042bfe3 +libmpeg_audio_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libmpeg_audio_plugin.dylib
0x1042f000 - 0x10431fff +libspeex_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libspeex_plugin.dylib
0x10435000 - 0x1045dff7 +vlc_libspeex.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/lib/vlc_libspeex.dylib
0x10465000 - 0x10465fff +libsdl_image_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libsdl_image_plugin.dylib
0x10469000 - 0x104aefff +vlc_libSDL_image.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/lib/vlc_libSDL_image.dylib
0x104c9000 - 0x10540fcf +vlc_libtiff.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/lib/vlc_libtiff.dylib
0x113ef000 - 0x1140cffb +libvorbis_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libvorbis_plugin.dylib
0x115bd000 - 0x11611fdf +vlc_libSDL.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/lib/vlc_libSDL.dylib
0x11624000 - 0x11627fd3 +libadpcm_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libadpcm_plugin.dylib
0x1162b000 - 0x1162ffff +libcmml_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libcmml_plugin.dylib
0x11633000 - 0x11635033 +libcvdsub_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libcvdsub_plugin.dylib
0x11639000 - 0x11657fff +libdvbsub_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libdvbsub_plugin.dylib
0x1165b000 - 0x1165cff3 +librawvideo_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/librawvideo_plugin.dylib
0x11660000 - 0x11662fff +libspudec_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libspudec_plugin.dylib
0x11666000 - 0x11669fff +libsubsdec_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libsubsdec_plugin.dylib
0x126b6000 - 0x126baff7 +libopengl_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libopengl_plugin.dylib
0x126be000 - 0x12840fef GLEngine ??? (???) <e9b3c93e50e3236cae43a2161e331720> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Resources/GLEngine.bundle/GLEngine
0x1286e000 - 0x12ac3fe9 com.apple.ATIRadeonX2000GLDriver 1.5.28 (5.2.8) <fc6b901a0043ea8495eaebf80882939c> /System/Library/Extensions/ATIRadeonX2000GLDriver.bundle/Contents/MacOS/ATIRadeonX2000GLDriver
0x12b16000 - 0x12b32ff7 GLRendererFloat ??? (???) <98be9cb44eb018fa6300e9447b214fd7> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Resources/GLRendererFloat.bundle/GLRendererFloat
0x13c39000 - 0x13c3cfff com.apple.audio.AudioIPCPlugIn 1.0.4 (1.0.4) <9ce6f675ce724b0ba4e78323b79cf95c> /System/Library/Extensions/AudioIPCDriver.kext/Contents/Resources/AudioIPCPlugIn.bundle/Contents/MacOS/AudioIPCPlugIn
0x13c42000 - 0x13c47fff com.apple.audio.AppleHDAHALPlugIn 1.5.7 (1.5.7a24) /System/Library/Extensions/AppleHDA.kext/Contents/PlugIns/AppleHDAHALPlugIn.bundle/Contents/MacOS/AppleHDAHALPlugIn
0x13d08000 - 0x13d7afff +com.DivXInc.DivXDecoder 6.4.0 (6.4.0) /Library/QuickTime/DivX Decoder.component/Contents/MacOS/DivX Decoder
0x13d88000 - 0x13edafc3 +ch.rafz.naegeli.christoph.ff_avi_importer 1.0 (0.0) /Library/QuickTime/AviImporter-r7 (Intel).component/Contents/MacOS/AviImporter
0x142a8000 - 0x142a900b +libfloat32_mixer_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libfloat32_mixer_plugin.dylib
0x142ad000 - 0x142aefff +libmpgatofixed32_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libmpgatofixed32_plugin.dylib
0x14339000 - 0x144c2fea +com.elgato.mpegsupport EyeTV MPEG Support 1.0.4 (build 35) (1.0.4) /Library/QuickTime/EyeTV MPEG Support.component/Contents/MacOS/EyeTV MPEG Support
0x14591000 - 0x1459affb +liba52tofloat32_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/liba52tofloat32_plugin.dylib
0x145b7000 - 0x145befd3 +libdtstofloat32_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libdtstofloat32_plugin.dylib
0x145de000 - 0x145f4fff +vlc_libmad.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/lib/vlc_libmad.dylib
0x145f9000 - 0x145fafe3 +libbandlimited_resampler_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libbandlimited_resampler_plugin.dylib
0x14953000 - 0x14956fff +libblend_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libblend_plugin.dylib
0x1495a000 - 0x1495dfff +libfreetype_plugin.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/modules/libfreetype_plugin.dylib
0x153f2000 - 0x153fdfeb +vlc_libfribidi.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/lib/vlc_libfribidi.dylib
0x15402000 - 0x1546afd3 +vlc_libfreetype.dylib ??? (???) /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/lib/vlc_libfreetype.dylib
0x70000000 - 0x700e3ff2 com.apple.audio.units.Components 1.5.1 (1.5.1) /System/Library/Components/CoreAudio.component/Contents/MacOS/CoreAudio
0x8fe00000 - 0x8fe2da53 dyld 96.2 (???) <7af47d3b00b2268947563c7fa8c59a07> /usr/lib/dyld
0x9013b000 - 0x9013ffff libGIF.dylib ??? (???) <d4234e6f5e5f530bdafb969157f1f17b> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
0x90140000 - 0x90140ffa com.apple.CoreServices 32 (32) <2fcc8f3bd5bbfc000b476cad8e6a3dd2> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
0x90141000 - 0x9019bff7 com.apple.CoreText 2.0.2 (???) <9fde11f84a72e890bbf2aa8b0b13b79a> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
0x9019c000 - 0x901a3ffe libbsm.dylib ??? (???) <d25c63378a5029648ffd4b4669be31bf> /usr/lib/libbsm.dylib
0x901a4000 - 0x902dcff7 libicucore.A.dylib ??? (???) <5031226ea28b371d8dfdbb32acfb48b5> /usr/lib/libicucore.A.dylib
0x902ef000 - 0x902f7fff com.apple.DiskArbitration 2.2.1 (2.2.1) <75b0c8d8940a8a27816961dddcac8e0f> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
0x902f8000 - 0x9030efff com.apple.DictionaryServices 1.0.0 (1.0.0) <ad0aa0252e3323d182e17f50defe56fc> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
0x9030f000 - 0x90616ff7 com.apple.HIToolbox 1.5.3 (???) <e36f5c553e5a32f64b7eb458dadadc71> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
0x90618000 - 0x906a4ff7 com.apple.LaunchServices 289.2 (289.2) <3577886e3a6d56ee3949850c4fde76c9> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
0x907c7000 - 0x90823ff7 com.apple.htmlrendering 68 (1.1.3) <fe87a9dede38db00e6c8949942c6bd4f> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HTMLRendering.framework/Versions/A/HTMLRendering
0x90824000 - 0x90843ffa libJPEG.dylib ??? (???) <0cfb80109d624beb9ceb3c43b6c5ec10> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
0x9087e000 - 0x90900ff3 com.apple.CFNetwork 330.4 (330.4) <ce5b085df34a78b7f198aff9db5b52ec> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
0x90f52000 - 0x90f7afff libcups.2.dylib ??? (???) <ece20dff2a2c8ed3ae6ef735ef440c37> /usr/lib/libcups.2.dylib
0x90f98000 - 0x90f98ff8 com.apple.Cocoa 6.5 (???) <e064f94d969ce25cb7de3cfb980c3249> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
0x90f99000 - 0x90f9ffff com.apple.print.framework.Print 218.0.2 (220.1) <8bf7ef71216376d12fcd5ec17e43742c> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
0x90fa0000 - 0x90fc4fff libxslt.1.dylib ??? (???) <4933ddc7f6618743197aadc85b33b5ab> /usr/lib/libxslt.1.dylib
0x90fc5000 - 0x91383fea libLAPACK.dylib ??? (???) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
0x915ed000 - 0x91868fe7 com.apple.Foundation 6.5.5 (677.19) <bfd4ebea1a7739dd6b523f15dca01a37> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
0x91869000 - 0x9187dff3 com.apple.ImageCapture 4.0 (5.0.0) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
0x9187e000 - 0x9187effd com.apple.vecLib 3.4.2 (vecLib 3.4.2) /System/Library/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x91971000 - 0x91989fff com.apple.openscripting 1.2.8 (???) <d85d82af796d1df9bce7b1db8f6c846c> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
0x919db000 - 0x919defff com.apple.help 1.1 (36) <b507b08e484cb89033e9cf23062d77de> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
0x91a11000 - 0x91ac3ffb libcrypto.0.9.7.dylib ??? (???) <01109b36b445b3e8698ef87f814f7fd4> /usr/lib/libcrypto.0.9.7.dylib
0x91ac4000 - 0x91b57fff com.apple.ink.framework 101.3 (86) <bf3fa8927b4b8baae92381a976fd2079> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
0x91b58000 - 0x91b78ff2 libGL.dylib ??? (???) /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
0x91c4d000 - 0x91ca6ff7 libGLU.dylib ??? (???) /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
0x91cac000 - 0x91cb5fff com.apple.speech.recognition.framework 3.7.24 (3.7.24) <d3180f9edbd9a5e6f283d6156aa3c602> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
0x91cb6000 - 0x91cf8fef com.apple.NavigationServices 3.5.2 (163) <91844980804067b07a0b6124310d3f31> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/NavigationServices.framework/Versions/A/NavigationServices
0x91cf9000 - 0x91d38fef libTIFF.dylib ??? (???) <6d0f80e9d4d81f3f64c876aca005bd53> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
0x91d84000 - 0x91e03ff5 com.apple.SearchKit 1.2.0 (1.2.0) <277b460da86bc222785159fe77e2e2ed> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
0x91e04000 - 0x91e8ffff com.apple.framework.IOKit 1.5.1 (???) <60cfc4b175c4ef60bb8e9036716a29f4> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x91ec1000 - 0x91ec1fff com.apple.Carbon 136 (136) <98a5e3bc0c4fa44bbb09713bb88707fe> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
0x91ee1000 - 0x91ee3fff com.apple.securityhi 3.0 (30817) <2b2854123fed609d1820d2779e2e0963> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
0x91ee4000 - 0x922f4fef libBLAS.dylib ??? (???) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
0x922f5000 - 0x92352ffb libstdc++.6.dylib ??? (???) <04b812dcec670daa8b7d2852ab14be60> /usr/lib/libstdc++.6.dylib
0x923a3000 - 0x9241dff8 com.apple.print.framework.PrintCore 5.5.3 (245.3) <222dade7b33b99708b8c09d1303f93fc> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
0x924f3000 - 0x92520feb libvDSP.dylib ??? (???) <b232c018ddd040ec4e2c2af632dd497f> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
0x92521000 - 0x92521ffd com.apple.Accelerate.vecLib 3.4.2 (vecLib 3.4.2) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x92522000 - 0x92530ffd libz.1.dylib ??? (???) <5ddd8539ae2ebfd8e7cc1c57525385c7> /usr/lib/libz.1.dylib
0x92531000 - 0x92541fff com.apple.speech.synthesis.framework 3.7.1 (3.7.1) <06d8fc0307314f8ffc16f206ad3dbf44> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
0x92542000 - 0x92542ff8 com.apple.ApplicationServices 34 (34) <8f910fa65f01d401ad8d04cc933cf887> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
0x9254c000 - 0x925d6fe3 com.apple.DesktopServices 1.4.6 (1.4.6) <94d1a28b351b7dff77becadab0967772> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
0x925d7000 - 0x9296dfff com.apple.QuartzCore 1.5.3 (1.5.3) <1b65c05f89e81a499302fd63295b242d> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
0x9299e000 - 0x92c78ff3 com.apple.CoreServices.CarbonCore 786.6 (786.6) <bc7c12c84fe21ae2626bdd17070aaafa> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
0x92c79000 - 0x92d33fe3 com.apple.CoreServices.OSServices 226.5 (226.5) <7e10d25c615a39fe1ab4d48e24a3b555> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
0x92d59000 - 0x92e38fff libobjc.A.dylib ??? (???) <a53206274b6c2d42691f677863f379ae> /usr/lib/libobjc.A.dylib
0x92e39000 - 0x92f2dff4 libiconv.2.dylib ??? (???) <c508c60fafca17824c0017b2e4369802> /usr/lib/libiconv.2.dylib
0x92f2e000 - 0x92f35fff com.apple.agl 3.0.9 (AGL-3.0.9) <7dac4a7cb0de2f6d08ae71c1249379e3> /System/Library/Frameworks/AGL.framework/Versions/A/AGL
0x92f36000 - 0x93001fff com.apple.ColorSync 4.5.0 (4.5.0) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
0x9303f000 - 0x930e6feb com.apple.QD 3.11.52 (???) <c72bd7bd2ce12694c3640a731d1ad878> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
0x930e7000 - 0x930f1feb com.apple.audio.SoundManager 3.9.2 (3.9.2) <0f2ba6e891d3761212cf5a5e6134d683> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonSound.framework/Versions/A/CarbonSound
0x93129000 - 0x9312dfff libmathCommon.A.dylib ??? (???) /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
0x9312e000 - 0x93139fe7 libCSync.A.dylib ??? (???) <3f58eb487099bff0476ec79974d0ad4d> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCSync.A.dylib
0x9313a000 - 0x93162ff7 com.apple.shortcut 1 (1.0) <057783867138902b52bc0941fedb74d1> /System/Library/PrivateFrameworks/Shortcut.framework/Versions/A/Shortcut
0x93196000 - 0x932bafe3 com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox 1.5.1 (1.5.1) /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
0x932bb000 - 0x932f9ff7 libGLImage.dylib ??? (???) <093b1b698ca93a0380f5fa262459ea28> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
0x932fa000 - 0x937cdffe libGLProgrammability.dylib ??? (???) <475db64244e011cd8811e076035b2632> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dylib
0x9388c000 - 0x93f28fef com.apple.CoreGraphics 1.351.32 (???) <793d7ceb9e1880818e03c1f1b10df04b> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
0x93f68000 - 0x93f6dfff com.apple.CommonPanels 1.2.4 (85) <ea0665f57cd267609466ed8b2b20e893> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
0x93f6e000 - 0x93f6effd com.apple.Accelerate 1.4.2 (Accelerate 1.4.2) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
0x941d8000 - 0x9420ffff com.apple.SystemConfiguration 1.9.2 (1.9.2) <8b26ebf26a009a098484f1ed01ec499c> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
0x94261000 - 0x9426dfe7 com.apple.opengl 1.5.6 (1.5.6) <125de77ea2434a91364e79a0905a7771> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
0x9426e000 - 0x942b4fef com.apple.Metadata 10.5.2 (398.18) <adbb3a14e8f7da444e16d2fd61862771> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
0x943c9000 - 0x943d0fe9 libgcc_s.1.dylib ??? (???) <f53c808e87d1184c0f9df63aef53ce0b> /usr/lib/libgcc_s.1.dylib
0x943d6000 - 0x9551bff2 com.apple.QuickTimeComponents.component 7.5 (861) /System/Library/QuickTime/QuickTimeComponents.component/Contents/MacOS/QuickTimeComponents
0x9569c000 - 0x959bdfea com.apple.QuickTime 7.5.0 (861) <4e1161b204b3b1f1047412c16483c39a> /System/Library/Frameworks/QuickTime.framework/Versions/A/QuickTime
0x95a0d000 - 0x9620afef com.apple.AppKit 6.5.3 (949.33) <84b236f43802f4c15011513d18efa101> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
0x9620b000 - 0x9620dff5 libRadiance.dylib ??? (???) <20eadb285da83df96c795c2c5fa20590> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
0x9620e000 - 0x96229ff3 libPng.dylib ??? (???) <c0484bec6e2432b406755591924fe664> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
0x9622a000 - 0x96248fff libresolv.9.dylib ??? (???) <0629b6dcd71f4aac6a891cbe26253e85> /usr/lib/libresolv.9.dylib
0x96249000 - 0x96417fff com.apple.security 5.0.4 (34102) <f01d6cbd6a0f24f6c13952ed448e77d6> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
0x96418000 - 0x9655eff7 com.apple.ImageIO.framework 2.0.2 (2.0.2) <77dfee73f4c0d230425a5151ee0bce05> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
0x96640000 - 0x96725ff3 com.apple.CoreData 100.1 (186) <8e28162ef2288692615b52acc01f8b54> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
0x96726000 - 0x967a2feb com.apple.audio.CoreAudio 3.1.0 (3.1) <70bb7c657061631491029a61babe0b26> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
0x967ad000 - 0x9684fff3 com.apple.QuickTimeImporters.component 7.5 (861) /System/Library/QuickTime/QuickTimeImporters.component/Contents/MacOS/QuickTimeImporters
0x96850000 - 0x96860ffc com.apple.LangAnalysis 1.6.4 (1.6.4) <8b7831b5f74a950a56cf2d22a2d436f6> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
0x96861000 - 0x968f4ff3 com.apple.ApplicationServices.ATS 3.3 (???) <064eb6d96417afa38a80b1735c4113aa> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
0x96902000 - 0x96989ff7 libsqlite3.0.dylib ??? (???) <6978bbcca4277d6ae9f042beff643f7d> /usr/lib/libsqlite3.0.dylib
0x9698a000 - 0x9698bffc libffi.dylib ??? (???) <a3b573eb950ca583290f7b2b4c486d09> /usr/lib/libffi.dylib
0x96b56000 - 0x96b81fe7 libauto.dylib ??? (???) <42d8422dc23a18071869fdf7b5d8fab5> /usr/lib/libauto.dylib
0x96b82000 - 0x96bfffef libvMisc.dylib ??? (???) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
0x96c00000 - 0x96c41fe7 libRIP.A.dylib ??? (???) <8c2cd4f044b3413d770ca8ad740f7645> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libRIP.A.dylib
0x96c42000 - 0x96d23ff7 libxml2.2.dylib ??? (???) <1baef3d4972ee789d8fa6c1fa44da45c> /usr/lib/libxml2.2.dylib
0x96d24000 - 0x96e56fff com.apple.CoreFoundation 6.5.3 (476.14) <7ef7f5db09ff6dd0135a6165872803cc> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x96e57000 - 0x96e57ffb com.apple.installserver.framework 1.0 (8) /System/Library/PrivateFrameworks/InstallServer.framework/Versions/A/InstallServer
0x96e58000 - 0x96ea8ff7 com.apple.HIServices 1.7.0 (???) <f7e78891a6d08265c83dca8e378be1ea> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
0x96ea9000 - 0x97009ff3 libSystem.B.dylib ??? (???) <a12f397abf2285077b89bd726bff5b18> /usr/lib/libSystem.B.dylib
0x9700b000 - 0x97045fff com.apple.coreui 1.1 (61) /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
0x97046000 - 0x9704dff7 libCGATS.A.dylib ??? (???) <fbc59d0e1eccf907396563568d5cd872> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGATS.A.dylib
0x9704e000 - 0x97115ff2 com.apple.vImage 3.0 (3.0) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
0x97116000 - 0x9712cfe7 com.apple.CoreVideo 1.5.1 (1.5.1) <ed7bb95fb94817ea3212090aac5c65f3> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
0x97181000 - 0x97181ffc com.apple.audio.units.AudioUnit 1.5 (1.5) /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
0x97182000 - 0x9718dff9 com.apple.helpdata 1.0 (14) /System/Library/PrivateFrameworks/HelpData.framework/Versions/A/HelpData
0x9719e000 - 0x9724efff edu.mit.Kerberos 6.0.12 (6.0.12) <1dc515ebe407292db8e603938c72d4e8> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
0x9724f000 - 0x9727efe3 com.apple.AE 402.2 (402.2) <e01596187e91af5d48653920017b8c8e> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
0xfffe8000 - 0xfffebfff libobjc.A.dylib ??? (???) /usr/lib/libobjc.A.dylib
0xffff0000 - 0xffff1780 libSystem.B.dylib ??? (???) /usr/lib/libSystem.B.dylib[/quote:1fbd668346]

Je weet zeker dat het bestand zelf niet beschadigd is? Al heb je het met een andere film ook al geprobeerd...

Nee, alles werkte perfect. Hij Crasht echt bij elke film.

Vraag me af waarom hij niet allen in VLC dan vastloopt? Heb je niet is ergens wat "pref" bestanden verwijderd of iets in die richting?

EDIT: Ik bedoel meer bestanden die nodig zijn om je film goed te laten verlopen. Blijkbaar zijn er plugins of andere belangrijke files verdwenen ben ik bang.

Ik heb niks aan de instellingen veranderd, en de plugins zijn ook niet verdwenen. Het ligt puur aan het programma, want hij valt pas na ongeveer 1 minuut uit.

Heb je iets "bijzonders" gedaan (kan van alles zijn, software installeren, updaten etc.) waarna je dit probleem voor het eerst ondervond?

Het is gelukt, ik al de plugins verwijderd en de noodzakelijke opnieuw geinstalleerd. Ik kan nu ook ondertitels in Quicktime afspelen maar die enorme letters van Perian vind ik niet zo handig.

Het werkt opeens niet meer.