Voorkomen dat bijlage in mail gelijk gedownload wordt

Het zal wel een domme vraag zijn. Als ik mailtjes met bijlagen krijg en ik open ze, dan worden ze gelijk gedownload. Als ik ze later aan iemand wil laten zien en ik heb net mijn mailbox openstaan, dan open ik die bijlage weer - anders moet ik naar de map 'downloads' - en worden ze weer binnengehaald. Is het niet mogelijk dat ik een bijlage bekijk en dat hij niet binnen gehaald wordt?

You cannot view most attachments in Mail itself, but rather Mail has to launch the appropriate application and open the attachment there in order for you to be able to view it.

In order to be able to open an attachment in an other application, however, Mail has to save a temporary copy of the attachment as a separate file somewhere. There is no way you would be able to open an attachment in an other application if it didn’t exist as a separate file in the filesystem.