Waar is...

...mijn topic, zerk?

welk topic?

Ooit gehoord van een PB?

Het antwoord zal zijn dat die op de plek staat waar het thuishoordeā€¦