Wet rond opzegtermijn veranderd: 1 of 2 maand?

De wettelijke opzegtermijn van een arbeidscontract is één (of twee jaar) geleden verlaagd van 2 maanden naar 1 maand. Weet iemand of dat óók geld voor contracten van drie of vier jaar geleden waar nadrukkelijk in staat vermeld dat er sprake is van 2 maanden opzegtermijn?

Je zou me ontzettend helepen met een stukje advies en/of ervaring, als je deze hier wilt posten!

[i:8771853bf1]Modorator: Ik weet dat het geen “Beeld” vraag betreft in de zin van software of iets dergelijks, maar hier komen de meeste “Brothers in arms” aangezien ik in de grafische industrie werk. Zou je deze post bij hoge uitzondering willen laten staan? ThanX[/i:8771853bf1]

idd. afhankelijk van het dienstverband. bij 3 to 4 jaar is het inderdaad 1 maand, tenzij,... je dat anders hebt laten vastleggen. hoe dan ook, een rechtsbijstandverzekering is in dit metier onontbeerlijk. (ik spreek uit ervaring.)

:o

volgens mij blijft gewoon gelden wat in het arbeidscontract is afgesproken. Die 1 maand geld alleen voor nieuwe contracten, waarin niets over opzegtermijnen is afgesproken. Een overgangsregeling is er niet.

zoek eens op de site van fnv. (heb ik net ook ff gedaan). misschien word je daar nog wat wijzer van.
hoewel ik wel juriste ben, is arbeidsrecht niet mijn dagelijkse kopje thee. ik kan er dus naast zitten errare humanus est. ik kan eventueel morgen op kantoor nog even verder / nazoeken.

PS> wat ik zo snel begreep is de opzegtermijn voor de werkGEVER afhankelijk van het dienstverband. voor de werknemer is altijd 1 maand. en van dat laatste kan in contract (onder bepaalde voorwaarden) dus afgeweken worden.

Gelukkig heb ik een rechtshulpverzekering (niet overbodig in deze business. Ik zal ze ook zeker aan 't werk zetten). DJ Mono; voor de werknemer altijd 1 maand? Zoiets had ik ook begrepen. Mijn contract zegt idd 2 maanden, maar dat is opgesteld vóór deze regeling.

FNV: Sinds de invoering van de wet ‘Flexibiliteit en Zekerheid’ is de opzegtermijn voor een werknemer 1 maand. In een schriftelijke arbeidsovereenkomst kan een langere opzegtermijn worden overeengekomen (maximaal 6 maanden), maar dan moet de opzegtermijn voor de werkgever 2 x zo lang zijn als die van de werknemer. Van die verdubbeling voor de werkgever kan alleen in een CAO worden afgeweken.

http://www.vacatureplein.nl
Voor de werknemer gelden andere wettelijke bepalingen dan voor de werkgever. Voor de werknemer geldt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Echter: Verkorting of verlenging van dit termijn van 1 maand is mogelijk middels een schriftelijke overeenkomst (zoals in het arbeidscontract). Verlenging van dit opzegtermijn kan en mag NIET meer dan 6 maanden zijn.

Je zit als werk[i:afccc06907][b]nemer[b/][/i:afccc06907] dus min of meer vast aan die 2 maanden…

[i:c560082e44]Maar dit klink beter:[/i:c560082e44]

[b:c560082e44]De wettelijke opzegtermijn[/b:c560082e44]
De wettelijke opzegtermijn geldt als er geen sprake is van een specifieke bepaling in de arbeidsovereenkomst en er evenmin een afwijkende regeling over opzegtermijnen in de CAO is opgenomen. Artikel 7:672 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek geeft aan hoe lang de wettelijke opzegtermijn is. Voor een werknemer is dat één maand.

Volgens de wet is een contractuele verlenging van de opzegtermijn alleen geldig als cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1 - de verlenging is schriftelijk vastgelegd,
[b:c560082e44]2 - de werkgever neemt ten minste de dubbele opzegtermijn in acht ten opzichte van de opzegtermijn van de werknemer,[/b:c560082e44]
3 - de opzegtermijn voor de werknemer bedraagt maximaal zes maanden.

Als niet aan deze voorwaarden is voldaan, is er geen geldige contractuele opzegtermijn en geldt automatisch de wettelijke opzegtermijn. [b:c560082e44]De bepaling ‘Voor zowel de werknemer als de werkgever geldt een opzegtermijn van twee maanden’ is dus niet geldig. [/b:c560082e44]De werkgever heeft namelijk niet voldaan aan de voorwaarde dat hij ten minste de dubbele opzegtermijn in acht moet nemen. De werknemer kan in dit geval zijn dienstverband opzeggen met inachtneming van slechts één maand opzegtermijn - namelijk de wettelijke opzegtermijn. Aangezien de contractuele bepaling niet geldig is, geldt ook voor de werkgever de wettelijke opzegtermijn. Betreft het hier dus een werknemer met een dienstverband korter dan tien jaar, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van twee maanden opzegtermijn. Na toestemming van het CWI wordt deze termijn zelfs verlaagd naar één maand.

[b:c560082e44]Wilt u dat werknemers niet al te snel hun arbeidsovereenkomst opzeggen?[/b:c560082e44]
In dat geval is een actieve opstelling vereist. U moet aanvullend vastleggen dat de opzegtermijn voor u als werkgever ten minste het dubbele is van de opzegtermijn die u van uw werknemer verlangt.

Denk eraan dat opzegging van een arbeidsovereenkomst in principe moet plaatsvinden tegen het einde van de maand. Bovendien geldt dat de werknemer voor het einde van de maand de opzegging ontvangen moet hebben. Zeg bij voorkeur schriftelijk op, aangetekend en per gewone post. Is het einde van de maand inmiddels bereikt? Zorg dan dat de werknemer de opzeggingsbrief persoonlijk overhandigd wordt. Dit bespaart u al gauw een extra maandsalaris.

http://www.personeelszakenonline.nl/Artikelen_2003/2003-3-Opzegtermijn.htm

koop even de werkpocket van Randstad. Staat vol met alles wat met werk te maken heeft. Arbeidsrecht, regelgeving etc. schijnt zo degelijk en up-to date te zijn dat hij zelfs op personeelafdelingen gebruikt wordt als naslagwerk.

HIJ STAAT OOK ONLINE!

[quote:e9b531cee9]Voor de werknemer bedraagt de wettelijke opzegtermijn 1 maand. Van deze termijn kan schriftelijk worden afgeweken. Werkgever en werknemer mogen dus ook een langere opzegtermijn voor de werknemer afspreken, tot maximaal 6 maanden. In dat geval moet de opzegtermijn voor de werkgever echter het dubbele zijn.

Geldt voor de werknemer bijvoorbeeld een opzegtermijn van 3 maanden, dan is de opzegtermijn voor de werkgever 6 maanden. Deze dubbele opzegtermijn kan alleen bij CAO worden verkort. Voorwaarde daarbij is wel dat de opzegtermijn voor de werkgever niet korter is dan voor de werknemer.[/quote:e9b531cee9]

http://www.randstad.nl/content/werknemer/werk/werkpocket/

Hmm, het kán dus ook zijn dat mijn opzegtermijn 2 maanden is (volgens contract) maar dat die van mijn baas 4 maanden is ipv 2 maanden zoals in het contract. Ik hoopte dat die 2 maanden voor [i:e9b531cee9]ons beide [/i:e9b531cee9]betekende dat hij dus 2 had en ik 1…

Ik kan je helaas alleen een goed advies mee geven: Neem rechtsbijstand.

[quote:b685218d0f]Gelukkig heb ik een rechtshulpverzekering [/quote:b685218d0f]

:smiley: Hee, ik werk in de [i:b685218d0f]reclame[/i:b685218d0f]…

Dit alles is trouwens nog preventief. Ik ben gewoon graag voorbereid op zo veel mogelijk…