Widgets laden niet.

Ik heb nu al 2 widgets waarvan de info niet meer wil laden ( laden niet mogelijk ) sinds iOS 14.2. … nog iemand dit probleem</p>

Dat was een bug in de beta. Vreemd dat dit nu nog zo is…

Hei is telkens na een update van de desbetreffende app dat ik de info in de widget niet kan laden …