Wil de sortering van bestanden anders

Al de bestanden in een betreffende map krijgt altijd de naam als "periode van datum tot datum". Nu zo ik graag willen dat finder die bestanden volgens datum in de naam sorteert. Maar ik krijg nu het volgende:

[list=1]
[*]Periode van 19/11/2012 tot 23/11/2012
[*]Periode van 24/09/2012 tot 28/09/2012
[*]Periode van 05/11/2012 tot 09/11/2012
[*]Periode van 17/09/2012 tot 21/09/2012
[*]Periode van 22/10/2012 tot 26/10/2012
[/list]

Maar het zo op deze manier moeten:
[list=1]
[*]Periode van 17/09/2012 tot 21/09/2012
[*]Periode van 24/09/2012 tot 28/09/2012
[*]Periode van 22/10/2012 tot 26/10/2012
[*]Periode van 05/11/2012 tot 09/11/2012
[*]Periode van 19/11/2012 tot 23/11/2012
[/list]

Hoe kan ik deze sortering krijgen?

[quote]Hoe kan ik deze sortering krijgen?[/quote]

De sorting vergelijkt de strings van links (meest significant) naar rechts (minst significant)

Het jaartal is het meest significant gevolgt door de maand resp dag van de maand (YYYY/MM/DD), maw met de huidige naamgeving (DD/MM/YYYY) gaat het dus niet werken.

Maar waarom sorteer je niet op datum?

Dat ik daar niet zelf ben opgekomen om mijn datum in de vorm van (YYYY/MM/DD) de typen want op deze manier lukt de sortering wel goed.

Omdat de aanmaakdatum van sommige bestanden het zelfde zijn maar de inhoud totaal niet. Daarom moet het op naam gesorteerd worden.

[quote=fdevos url=http://www.onemorething.nl/community/topic/wil-de-sortering-van-bestanden-anders#post-2496136 time=1354706385]Omdat de aanmaakdatum van sommige bestanden het zelfde zijn maar de inhoud totaal niet. Daarom moet het op naam gesorteerd worden.[/quote]

Sorteren op wijzigings datum is ook geen optie?

Nee, dit omdat de naam verwijst naar de periode van de inhoud van het document. Het kan gebeuren dat ik verschillende documenten op dezelfde dag moet wijzigen enz.

Maar het stoort eigenlijk niet dat de datum andersom is.