Xcode mac app run reageert niet

Hallo,

Ik ben vandaag eens begonnen met wat xcode. Als eerste heb ik een simpel browsertje gemaakt. Dit werkte goed alleen zodra ik met een script de te laden pagina aan webView aanleverde en ik eindelijk alle fouter eruit had, bleef het icoontje van de applicatie springen maar verder gebeurde er ook niets. Wat doe ik fout? Ja ik heb webkit ingeladen... en ja ik heb het een en ander bij app delegate aan elkaar gekoppeld.
hieronder de stukjes code
.m:
[code]
#import "AppDelegate.h"
@implementation AppDelegate
@synthesize myWebView;
@synthesize window;

- (void)applicationDidFinishLaunching:(NSNotification *)aNotification
{
[[[NSApplication sharedApplication] dockTile] setBadgeLabel:[[NSNumber numberWithInt:1] stringValue]];

NSString *urlAddress = @"http://localhost:8888/";
NSURL *url = [NSURL URLWithString:urlAddress];
NSURLRequest *requestObj = [NSURLRequest requestWithURL:url];
[[self.myWebView mainFrame] loadRequest:requestObj];

}

@end
[/code]
.h:
[code]
#import <Cocoa/Cocoa.h>
#import <webkit/webkit.h>
@interface AppDelegate : NSObject <NSApplicationDelegate> {
WebView *myWebView;
}
@property (retain, nonatomic) IBOutlet WebView *myWebView;
@property (assign) IBOutlet NSWindow *window;

@end
[/code]

Als je een break in applicationDidFinishLaunching zet en er door stept, is dan alles zoals je verwacht?
Staat er een melding in de console?
Heb je de webview ergens aan myWebView van je AppDelegate vastgeknoopt?
Ik heb geen verstand van iOS, maar moet property myWebView niet (assign) zijn?

Volgens mij gaat het over een OSX applicatie hier, anders zou er UIApplication zijn gebruikt.

Ja, inderdaad, gebeurt niet vaak.

Ik heb bovenstaande stukjes in een nieuw project geplakt en krijg een exception:
*** -[NSKeyedUnarchiver decodeObjectForKey:]: cannot decode object of class (WebView)
Na het toevoegen van WebKit.framework bij Frameworks is dit verholpen. App start, stopt met springen en in de Dock komt er komt een 1 op.