XML lezen

Jo lui,

Ik snap er geen hol meer van. Wat is nou precies een ChildNode, firstChild, nodeValue, attributes?
Heb op internet gekeken, en niet veel duilijker geworden. Maar als je nou bijv. dit hebt.

[code:1:95e0536f43]<news>
<post datum="Maart 18, 2004">
<content>
<html>Nieuwe appels te koop.</html>
</content>
</post>
</news>[/code:1:95e0536f43]

Hoe kan ik dan in flash bijv. “Nieuwe appels te koop” tracen?
De XML inladen lukt, en de datum tracen lukt ook nog wel, maar vanaf daar niet meer.

Misschien is hier vragen naar hoe XML werkt niet helemaal handig. Er zijn genoeg boekjes en tutors beschikbaar bijv: http://www.w3schools.com => XML (en eventueel ook XSLT tutor).

Maar even in het kort. Een XML document bestaat uit Nodes (= knopen) + hun values er zijn allerlei typen zoals:

 • Element (tussen ‘<’ ‘>’)
 • Attribute (abc=‘waarde’)
 • Text (<abc>Dit is textnode</abc)
 • Comment (<!-- comment -->)
 • CDATA (<![CDATA[ bla bla bla ]]>)
 • etc.

Er zijn een paar manieren om je data uit XML te krijgen o.a.:

 • DOM: het doorwandelen van de XML boom door child nodes etc. op te vragen
 • SAX: Meer bericht georienteerd => begin new tag, end new tag etc.
 • XPath: query op basis van een string ala directory structuur => /html/body/p[@align=‘right’] (alle paragrafen die right gealignd zijn).
 • Transformaties via XSLT
 • etc.

Hoe je XML gebruikt ligt een beetje aan de omgeving waar je in zit (C++/Java/JavaScript/PHP/Flash etc.). Dus het is handig als je de basis van XML door heb dan tutors op te zoeken voor jouw specifieke ontwikkeltaal.

Hoop dat je hier wat aan hebt…

Greets
Tristan